Psicopedagogia

Índex

Psicopedagogia per l’autoconeixement

Per aquest servei de psicopedagogia partim de la idea que cada cervell té una forma particular de funcionar. Des d’aquest punt de vista, aquest funcionament condiciona, indiscutiblement, els processos d’aprenentatge. Així, els cervells tdah, dislèxics, discalcúlics, etc. es diferencien dels cervells tipificats com a normals.

La nostra tasca consisteix en aportar el coneixement al respecte d’aquesta diversitat perquè les escoles i les famílies puguin construir nínxols ecològics per a les criatures independentment de la forma de funcionar del seu cervell. Això significa integrar la diversitat a l’aula i a casa i construir processos educatius adaptats a les necessitats reals de cada cervell.

En Aula EdEm apostem per aprofundir en l’autoconeixement de les potencialitats de cada cervell, així com el reconeixement del seu funcionament per treure’n el màxim rendiment a l’hora de fer front als processos d’aprenentatge a l’aula.

Psicopedagogia per a l’apoderament

L’autoconeixement és la clau per tal que les persones ens apoderem en els nostres processos de desenvolupament d’una forma autònoma, sana i sostenible. Així, el plantejament últim d’aquest servei rau en el fet que volem donar eines per tal que cadascuna de les persones puguin conèixer-se en el seu procés educatiu de forma que es generi poder intern que les permeti conquerir els diferents aprenentatges tant a l’escola com a la vida.

Wow!!

Objectius del servei

En aquest servei de psicopedagogia volem:

 • Oferir suport a l’alumnat amb algun neurotip diagnosticat, i
 • per tant, potenciar les capacitats ocultes dels alumnes diagnosticats.
 • Generar consciència de que cada persona és diferent,
 • de manera que podem integrar la diversitat dels cervells en els diferents espais educatius.
 • Reforçar la dignitat, la integritat i la plenitud dels alumnes per la motivació front els estudis.
 • Contribuir en la concreció de nínxols ecològics i adaptats a cadascuna les persones.
 • Guanyar resiliència davant la vida, i
 • així, conquerir formes d’estar a la vida constructives i positives.
 • En conseqüència, donar suport a l’aula ordinària i a les famílies per prevenir l’esgotament físic o mental davant les dificultats.

Característiques del servei

 • Dirigit a alumnat.
 • Servei individual, paral·lel a l’horari lectiu, dintre del centre escolar.
 • Sessions d’una hora, sota demanda.

Conferències relacionades

 • Sóc neurodivers, i ara què?: Des d’un nou model de neurodiversitat analitzem les múltiples possibilitats que els cervells tad(h), autistes o dislèxics poden oferir-nos a la nostra aula.
 • Jo estudio, tu estudies, ell estudia: T’has parat a pensar un fet paradoxal a les nostres escoles? Demanem als estudiants que estudiïn molt però sovint no els oferim eines d’estudi efectives. Hi posem solució?
 • 5×8, amb Howard Gardner: Des de la teoria de les 5 ments i de les Intel·ligències múltiples de Howard Gardner analitzarem en profunditat un nou paradigma a partir del qual construir una educació basada realment en l’aprenentatge i la comunitat.