Educació: camí cap a l’autonomia

Com a bones educadores i bons educadors, la nostra fita principal consisteix en dotar d’autonomia els infants amb els quals treballem o tenim contacte. La infància necessita conquerir autonomia en els diferents aspectes que configuren la seva vida, una vida encara per construir. Ara bé, val qualsevol forma d’autonomia? És suficient amb que sàpiguen fer les coses sense la supervisió d’una persona adulta?

Índex

Què entenem per autonomia?

Des d’Aula EdEm creiem que no. L’interessant de l’autonomia no és només saber fer les coses sense ajuda, sinó també aprendre-les a fer d’una forma que generi benestar tant per les criatures com per les persones que els envolten. Aprendre a resoldre els puzzles de les dificultats sols, d’una forma sana i sostenible.

Des d’aquesta perspectiva, l’educació emocional que practiquem a Aula EdEm no només es centra en el desenvolupament de les habilitats emocionals i socials pròpies de la majoria de programes que existeixen en aquesta matèria (alfabetització, identificació, gestió emocional, empatia, gestió positiva del conflicte…). A Aula EdEm donem un pas més i ens emboliquem la manta al cap en cadascuna de les nostres propostes. Volem oferir espais educatius plens, que dotin les persones de veritable autonomia resilient. Per a què? Per tal que la societat futura tingui eines per construir-se des de la felicitat independentment de les circumstàncies alienes.

T’imagines que el teu fill o aquell alumne, en ser gran, és capaç de superar les crisis existencials sense patiment? No podem estalviar-los el dolor. Ni tampoc és desitjable fer-ho. El dolor és fonamental per construir aprenentatges que d’altra manera no seria possible. No es tracta que les persones no sentin les emocions (alegria, tristor, ira, por, frustració, gelosia, culpa…) sinó de que aprenguin a recollir la informació que cadascuna aporta a l’estat mental de cada moment i en puguin treure conclusions i solucions que els apoderin. Relacionar-se bé amb un mateix és clau per construir-nos com a persones plenes.

L’aventura comença

Aula EdEm i Autonomia

Hi ha dos moments idílics per fer tot aquest treball. Un, més evident, durant els primers anys de vida. Si des de ben petits ens constituïm com a models d’allò que volem en els nostres fill i alumnes, de ben segur que serem un clar exemple que emular i les criatures disposaran de moltes facilitats per assolir aquests aprenentatges. Igualment, podem ensenyar d’altres capacitats que ens manquin a nosaltres amb una bona guia i un bon assessorament.

Si se’ns ha passat aquest moment, la pre-adolescència és un bon moment per tornar a posar el fil a l’agulla. En aquest període passen moltes coses a nivell neurològic que després es reforçaran durant l’adolescència. Durant tota la infància, el cervell ha acumulat moltíssims connexions neurològiques (aprenentatges). En arribar a la pre-adolescència la quantitat de connexions en comparació d’una persona adulta és abismalment superior.

Durant aquest periode, doncs, el cervell s’encarregarà de fer neteja de gran quantitat de connexions per tal de configurar el cervell base “definitiu”. Bé, una de les característiques principals del cervell és la seva plasticitat que dura tota la vida, motiu pel qual entrecomillem allò de definitiu, donat que sempre podem adquirir nous aprenentatges i canviar allò que no ens agrada de nosaltres. No és menys cert, que durant la pre-adolescència això passa d’una manera més natural i orgànica i comporta menys mals de caps.

En aquest període, doncs, les famílies i el professorat teniu una altra oportunitat per reforçar tots aquells comportaments desitjables i debilitar tots aquells que no ho són. Si ho fem així, el cervell s’encarregarà d’eliminar definitivament totes aquelles connexions que desencadenen comportaments que no volem. Saber guiar els nostres fills/alumnes en aquest procés és fonamental per garantir un èxit rotund.

Fantàstic, no?

Àmbits de treball

Des d’Aula EdEm ens agrada treballar de manera holística mirant d’incidir en el màxim d’entorns clau en el desevolupament de la infància, especialment les famílies i les escoles.

No us esteu de fer un cop d’ull als diferents àmbits de treball per veure les nostres propostes.