Coaching Educatiu

El coaching educatiu és una disciplina que potencia les competències individuals dels estudiants, incrementa el seu aprenentatge i possibilita la resolució de les dificultats acadèmiques, produint un canvi de motivació i d’actituds positives cap a l’estudi.

Objectius
 • Atenció a les dificultats acadèmiques en l’alumnat.
 • Entrenament de la competència lectora i la comprensió lingüística, com a eix de l’aprenentatge.
 • Educació en tècniques d’estudi i hàbits sans per a l’estudi.
 • Repàs dels continguts que es fan a l’aula ordinària.
 • Reforç i ampliació dels continguts de les diferents matèries.
 • Alfabetització i immersió lingüística per nouvinguts.
 • Implementació de tècniques digitals per a l’estudi eficaç.
Característiques
 • Dirigit a alumnat.
 • Grups de 5-10 alumnes.
 • Dues sessions setmanals de 1h30 cada sessió, d’octubre a maig.

Psicologia coaching

Al llarg de la vida ens podem trobar en situacions de crisis en les quals podem sentir-nos impossibilitats per a resoldre els nostres problemes. Descobrint els propis recursos per millorar, per sentir-te millor amb tu mateix i els altres. Així podem aconseguir el canvi cap a la felicitat.

Característiques
 • Dirigit a alumnat, professorat i famílies.
 • Servei individual, fora de l’horari lectiu.
 • Dintre del centre escolar (a pactar), en despatx (Barcelona) o a domicili.
 • Sessions d’1h30, sota demanda.

Servei Psicopedagògic

Objectius
 • Oferir suport a l’alumnat amb algun neurotip diagnosticat.
 • Reforçar la dignitat, la integritat i la plenitud dels alumnes per la motivació front els estudis.
 • Potenciar les capacitats ocultes dels alumnes diagnosticats.
 • Contribuir en la concreció de nínxols ecològics i adaptats a les persones.
 • Donar suport a l’aula ordinària i a les famílies per prevenir l’esgotament físic o mental.
Característiques
 • Dirigit a alumnat.
 • Servei individual, paral·lel a l’horari lectiu, dintre del centre escolar.
 • Sessions d’una hora, sota demanda.