Política de galetes

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de galetes. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- per tal que el servidor recordi certa informació que posteriorment (i únicament el servidor que la va implementar) llegirà. Les galetes faciliten la navegació, la fan més amigable i no danyen el dispositiu de navegació.

Les galetes són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’usuari durant la seva visita al web amb la finalitat de reconèixer-lo com usuari i personalitzar la seva experiència i l’ús del lloc web.

Cap galeta permet extreure informació del dispositiu de l’usuari o robar informació personal. L’única forma de que la informació provada de l’usuari formi part de l’arxiu de galetes és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Per la utilització de les galetes serà necessari el consentiment de l’usuari. A més, l’usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les galetes -total o parcialment- instal·lades al seu dispositiu mitjançant la configuració des del seu navegador.