Aula EdEm Escoles i educació emocional

Índex

Benvingudes escoles

Una de les coses que més m’esgarrifen del món escolar és el sobrediagnòstic que s’està duent a terme sobre la infància (tdah, dislèxia…). En aquest sentit, el punt de partida del programa Aula EdEm Escoles (d’Educació Emocional) es centra en dos aspectes fonamentals:

Per una banda, la capacitat neuroplàstica dels cervells i la capacitat permanent que ens acompanya al llarg de la vida per adquirir nous aprenentatges i canviar aquells que no ens interessa mantindre.

Per altra banda, les particularitats neurotípiques ens ha de permetre encetar el debat de la diversitat més com una realitat present en cadascuna de les persones a l’aula, que no pas com un conjunt d’alumnes “diferents” en comparació dels que són “normals”. Poder el problema és un sistema que vol homogeneïtzar els processos d’ensenyança-aprenentatge, en front d’una realitat (neurotípicament parlant) cada vegada més diversa.

Diversitat neurotípica i educació emocional

Lluny de ser un problema, el diagnòstic neurotípic ha de ser el trampolí que ha d’impulsar als infants a l’autoconeixement, a explorar les pròpies possibilitats, per tal de construir aprenentatges significatius a partir dels propis recursos, o del recull d’eines.

Així, des d’una perspectiva pragmàtica, en Aula EdEm apostem per la diversitat com a realitat, i partim del pressupost que cada persona és diferent a les del costat. Cada persona és susceptible de ser “diagnosticada” amb un neurotip particular i, per tant, és vital dotar d’eines que les permetin construir nínxols d’aprenentatge ecològics. Així, models com les intel·ligències múltiples, l’ecologia emocional o el mindfulness ens serveixen per introduir eines útils que orientin a les persones que participen del programa d’Educació Emocional.

Educació emocional

En tant que cada persona és un món, es fa imprescindible construir espais educatius on les criatures puguin desenvolupar-se de forma plena. L’educació emocional es construeix a partir de tallers i projectes de major o menor durada que busca treballar aspectes neuropsicològics i emocionals amb tota la comunitat educativa: alumnat, professorat i AMPAs.

Objectius

 • Aprofundir en l’autoconeixement dels propis processos d’aprenentatge.
 • Descobrir les pròpies capacitats i eines personals que apropen les persones a l’excel·lència personal en allò que es proposen.
 • Millorar la motivació en la realització de les tasques quotidianes.
 • Potenciar les habilitats emocionals i socials per a facilitar el descobriment de si mateix i generar espais de felicitat.
 • Desenvolupar habilitats que permetin l’expansió de valors prosocials i potenciïn relacions sanes i sostenibles.
 • Incidir en una millora orgànica dels ambients ecològics en els que es mouen les persones (escola, casa…).

Cartera de serveis

A continuació us deixem un recull de les diferents possibilitats professionals que Aula EdEm ha dissenyat per ajudar-vos en la vostra tasca educativa. No en perdeu ull!! [Cliqueu sobre cada servei si voleu ampliar la informació]

 • Servei de psicopedagogia
 • Coaching educatiu
 • Tallers
 • Projectes
 • Conferències
 • Serveis a mida

Si teniu qualsevol dubte o requeriu alguna informació que no estigui contemplada, ens podeu escriure per correu electrònic o whatsapp. A la secció de contacte trobareu les dades per fer-ho!