Gestió del conflicte

A partir de casos pràctics i quotidians pels usuaris, dinàmiques de grup, role-play i altres recursos didàctics entrenarem les habilitats relacionades amb la gestió del conflicte a l’aula o a casa. Aquest taller va acompanyat d’una presentació que constituirà l’eix a partir del qual articular l’aprenentatge.

Objectius
 • Proporcionar els fonaments de les habilitats interpersonals en la resolució de conflictes, permetent gestionar amb efectivitat les diferències i les tensions que el dia a dia porta.
 • Explorar i practicar els diferents comportaments efectius associats a la comunicació interpersonal, especialment en el context de la resolució de conflictes.
 • Proporcionar eines útils per utilitzar a l’aula o a casa i treballar la gestió de conflictes.
Característiques
 • Dirigit a professorat o famílies.
 • Grups de 10-15 participants.
 • Duració total: 9 hores distribuïdes en tres sessions de 3 hores cadascuna.

Creació, Crea-Acció, (C)Reacció

Juntament amb la flexibilitat, la creativitat és una de les capacitats més imprescindibles per trobar estratègies d’adaptació al nostre entorn. Aquest taller pretén oferir eines per entrenar la creativitat i poder desenvolupar la nostra capacitat de resposta davant les dificultats que ens presenta la vida.

Objectius
 • Proporcionar els fonaments de l’habilitat creativa aplicada a la vida pràctica i a la resolució de conflictes personals i interpersonals.
 • Explorar i practicar els diferents comportaments efectius associats a la creativitat.
 • Proporcionar eines útils per utilitzar a l’aula o a casa i treballar la resolució de problemes.
Característiques
 • Dirigit a alumnat, professorat o famílies.
 • Grups de 10-15 participants.
 • Duració total: 9 hores distribuïdes en tres sessions de 3 hores cadascuna.