Coaching educatiu

Què és el coaching educatiu?

El coaching educatiu és una disciplina que potencia les competències individuals dels estudiants, incrementa el seu aprenentatge i possibilita la resolució de les dificultats acadèmiques, produint un canvi de motivació i d’actituds positives cap a l’estudi.

Objectius del servei

  • Atendre les dificultats acadèmiques en l’alumnat.
  • Entrenar la competència lectora i la comprensió lingüística, com a eixos de l’aprenentatge.
  • Educar en tècniques d’estudi i hàbits sans per a l’estudi.
  • Repassar els continguts que es fan a l’aula ordinària.
  • Reforçar i ampliar els continguts de les diferents matèries.
  • Alfabetitzar i generar immersió lingüística per nouvinguts.
  • Implementar tècniques digitals per a l’estudi eficaç.

Característiques del servei

  • Dirigit a alumnat.
  • Grups de 5-10 alumnes.
  • Dues sessions setmanals de 1h30 cada sessió, d’octubre a maig.