Psicoteràpia familiar i de parella

La teràpia sistèmica és una disciplina terapèutica que incideix en les disfuncionalitats, produïdes de les alteracions en les interaccions, els estils relacionals i els patrons de comunicació.

L’eix d’aquest enfocament consisteix en comprendre la persona com a part de diversos sistemes. En realitat, si ens parem a pensar no actuem mai sols. Ben al contrari, la nostra acció sempre es produeix en el marc d’un sistema relacional. Relacions de parella, equips de treball, contexts escolars o individuals, família…

Teòricament, un sistema és un conjunt d’elements en interacció dinàmica. Cada element està relacionat, com a mínim, amb un altre element i és, per tant funció d’aquest. La característica fonamental d’un sistema és, per tant, la interactivitat.

Des d’aquesta base, el pensament sistèmic estableix que a l’hora de pensar la realitat, l’individu aïllat perd importància per incloure en l’observació i la intervenció el context, el sistema i lo relacional.

Els principis bàsics, doncs, que sosté la teoria de sistemes són tres:

  • El tot és major que la suma de les seves parts.
  • El canvi en una de les parts, afecta al sistema al complert.
  • Els patrons de comportament són, per tant, observables, analitzables i predicibles.

Contacta’ns

Tens dificultats per conciliar-te amb alguna situació de la teva vida? Vols reforçar eines per construir la teva pròpia felicitat? Vols aprofundir en el teu propi autoconeixement? Omple aquest formulari i expressa’ns les teves necessitats. Estarem encantades d’ajudar-te!!