Dificultats en la relació

Ningú negarà que tota relació interpersonal té alts i baixos. Així, en ocasions poden aparèixer crisis desencadenades per diferents motius. Detecteu dificultats en la relació? El fet que cada part de la relació tingui una manera de pensar i de comportar-se força alguna vegada a la necessitat de debatre i arribar a un consens per tal de tenir bona salut en companyia. Aprendre, doncs, a manegar els conflictes i a donar importància a les necessitats de totes les parts és fonamental per tal de generar relacions sanes i sostenibles d’èxit.

Dificultats en les relacions...

Els conflictes més habituals en una relació que ens podem trobar són: problemes de comunicació, diferències en els valors fonamentals, dificultats en la convivència o amb les famílies d’alguna de les parts, dificultats sexuals, esdeveniments traumàtics, dificultats econòmiques, criança, incertesa de futur, monotonia, dependència emocional i decepció.

Si us trobeu en qualsevol d’aquestes situacions esteu en el lloc perfecte per començar a posar solució al vostre cas.

Tallers relacionals per les dificultats en la relació

La nostra proposta psicoterapèutica passa per realitzar un estudi pormenoritzat de l’estat actual de la relació. En aquest sentit, treballem amb cada membre de la relació de forma individual i amb la relació en el seu conjunt global. Així, detectem contextos i situacions que mantenen i alimenten la crisis dintre de la relació i poder. D’aquesta manera, podem fer front a les dificultats en la vostra relació. Amb aquesta informació proposem una sèrie sessions per tal d’intervenir en dos nivells fonamentals:

A nivell individual, la intervenció busca modular les idees i les creences, així com els hàbits, de cadascuna de les parts en la relació. De manera que cada persona sigui capaç d’interpretar allò que està passant dintre seu d’una manera més constructiva. Per tal de teixir formes més sanes de relacionar-se. A nivell sistèmic, es busca intervenir en els aspectes relacionals que alteren les interaccions, especialment pel que fa als patrons de comunicació.

Treballar en els dos nivells permet una retroalimentació i una consolidació majors en la creació de la solució, així com en la posada en pràctica per tal de donar sortida a la crisi actual.

Metodologia de treball

Fase 1: Estudi del cas (1 sessió de 3h). Cost: 360€.

Fase 2: Anàlisi, hipòtesi de diagnòstic i pla de treball (informe). Gratuït.

Fase 3: Intervenció psicoterapèutica (sessions mensuals de 3h): 70€/h.

NOTA: L’informe inclou un calendari amb el nombre de sessions, periodicitat i altres informacions relatives a la logística.