Programa Psico EdEm

Programa Psico EdEm – Treballem pel teu propi benestar

Dintre d’EdEm, PsiCo EdEm és un programa de psicologia coaching que beu de diferents disciplines en els camps de la psicologia, la neuropsicologia i la psicoteràpia. Aquest programa vol establir un espai per les persones que volen orientar-se cap a l’aprofundiment del seu propi procés d’autoconeixement. Ja sigui perquè tenen la inquietud de connectar-se amb si mateixes, acceptar-se, o bé perquè es troben en una situació que genera patiment i de la que perceben dificultats per sortir-se’n. Al final, independentment de la motivació, les persones volem sentir-nos bé, formar part activa de la vida, millorar les nostres relacions… oi?

Objectius

  • Aprofundir en l’autoconeixement tant del «jo» de llum com del «jo» de l’ombra.
  • Comprendre els propis mecanismes mentals que ens mantenen en el no-canvi.
  • Desenvolupar l’autocompassió com eina principal per l’autocura.
  • Aprofundir en les habilitats pròpiament emocionals i socials per un major benestar personal i social.
  • Projectar relacions sanes i sostenibles basades en l’atenció, la cura, la honestedad i la resiliència.
  • Generar espais de felicitat de forma proactiva i sostenible.