Emociona’t

Emociona’t és un projecte destinat a alumnat d’Infantil, Primària i Secundària (ESO i Batxillerat) per tal d’incidir en el ser i estar com a persones i futurs ciutadans de la nostra societat.

Objectius
 • Iniciar en l’alfabetització emocional de l’alumnat.
 • Entrenar en la identificació de les emocions pròpies.
 • Oferir eines per una gestió emocional positiva i equilibrada.
 • Reforçar la capacitat empàtica com a eina per establir relacions fortes, sanes i equilibrades.
 • Prevenir comportaments de risc i el bullying escolar.
 • Contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics.
Característiques
 • Grups de 10-15 alumnes.
 • Sessions distribuïdes en dues trobades setmanals de 1h30 minuts cadascuna (dilluns-dimecres o dimarts-dijous).
 • El programa comença a l’octubre i acaba al maig de cada curs.

EdEm

Som conscients de la importància de crear comunitats educatives sostenibles per tal de poder maximitzar la qualitat del servei educatiu que s’ofereix als centres, per poder posar les persones al centre de l’educació. Així, des d’un treball conjunt entre alumnat, professorat i família reconstruirem la comunitat educativa des de la base per establir relacions sinèrgiques que puguin centrar les energies en l’educació dels aprenents cap a l’èxit i l’excel·lència personals.

Objectius
 • Flexibilitzar les dinàmiques educatives tant al centre com a casa per tal de dotar de coherència al procés educatiu.
 • Enfortir lligams comunicatius entre escola, família i alumnat.
 • Entrenar l’empatia, la responsabilitat social, la flexibilitat i la creativitat com a capacitats fonamentals per a la creació d’un clima positiu en els diferents àmbits educatius.
 • Aprendre a treure’n profit dels conflictes per crear ponts de creixement personal i social.
Característiques
 • Grups de 20-30 participants entre alumnat, famílies i professorat.
 • Sessions distribuïdes en una trobada mensual de 2 hores cadascuna (divendres tarda o dissabte matí).
 • El programa comença al setembre i acaba al juny de cada curs.