Aula EdEm és un programa integral dirigit a les comunitats educatives. Busquem impulsar cap a l’excel·lència a tots els participants de l’escola. Professorat, alumnat i famílies. En aquest sentit, volem:

  • Facilitar processos educatius entre pares i fills, professors i alumnes, i companys i amics.
  • Oferir un suport per a la millora del rendiment acadèmic dels estudiants. Des de l’equilibri i la coherència de les persones.
  • Ajudar en la creació de membres crítics i autònoms a la societat, amb un elevat grau de felicitat i benestar personals.
  • Donar a entendre la necessitat de l’Educació Emocional. I integrar el model de les 5 ments i les Intel·ligències múltiples de Howard Gardner dintre el currículum acadèmic dels centres.