Programa EdEm

És un programa educatiu orientat a tota la comunitat educativa amb la finalitat de treballar aspectes neuropsicològics i emocionals en l’alumnat, les famílies i el professorat. El punt de partida d’aquest programa d’Aula EdEm resideix en la capacitat neuroplàstica dels cervells i la particularitat neurotípica (tdah, dislèxia, etc.) de les persones. Lluny de ser un problema, el diagnòstic neurotípic ens ha d’impulsar a l’autoconeixement i la creativitat per aprendre a ser, aprendre a estar i aprendre a aprendre. Així, models com les intel·ligències múltiples, l’ecologia emocional o el midfulness ens serveixen per introduir eines útils que orientin a les persones que participen del programa.

Objectius

  • Aprofundir en l’autoconeixement dels propis processos d’aprenentatge.
  • Descobrir les pròpies capacitats i eines personals que apropen les persones a l’excel·lència personal en allò que es proposen.
  • Millorar la motivació en la realització de les tasques quotidianes.
  • Potenciar les habilitats emocionals i socials per a facilitar el descobriment de si mateixa i generar espais de felicitat.
  • Desenvolupar habilitats que permetin l’expansió de valors prosocials i potenciïn relacions sanes i sostenibles.
  • Incidir en una millora orgànica dels ambients ecològics en els que es mouen les persones (escola, casa…).